Tieto­suoja­seloste

 

1. Rekisterin pitäjä:

Tarinatuli Oy

Y-tunnus: 3319278-2
Kauppatie 16
52700 MÄNTYHARJU

Yhteys­henkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Anne Sorsa
anne@tarinatuli.fi

2. Rekisteröidyt:

Asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat, henkilöstö, tapahtumiin osallistuneet.

3. Henkilö­tietojen käyttö­tarkoitus:

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja kästellään suostumuksen perusteella (arvonnat ja tapahtumailmoittautumiset, joiden yhteydessä kysytty suostumus)

Henkilö­tietojen käsittelyn ja rekisterin käyttö­tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • palveluistamme kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilö­tiedot:

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteys­tiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Asiakas­tiedot:

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen anne@tarinatuli.fi.

Tarkastus­oikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamis­oikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suora­markkinointi­kielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tieto­suoja­valtuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitus­oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännön­mukaiset tieto­lähteet:

Asiakas­tiedot saadaan säännön­mukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

7. Säännön­mukaiset tietojen luovutukset:

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Tarinatuli Oy:n ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

8. Käsittelyn kesto:

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. Henkilö­tietojen käsittelijät:

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulko­puolelle:

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle mikäli asiakassuhteen ylläpitoon käytetty ohjelmisto, jonne tiedot tallentuvat muuttuu.

11. Automaattinen päätöksen­teko ja profilointi:

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.